Diplomerad Symbolpedagog &

Diplomerad Symbolterapeut

Utbildning till diplomerad Symbolpedagog eller diplomerad Symbolterapeut

Nästa utbildning startar  

27 september 2024


för dig som arbetar med människor erbjuder vi en 2-årig diplomerande vidareutbildning. 


 För diplomeringen till symbolterapeut krävs erforderlig yrkesgrund / utbildning, men symbolpedagogutbildningen kan man gå för sin egen skull.


Begränsat antal platser, vilket ger gott utrymme för både individ och grupp!


Utbildningen, som är processinriktad

bygger på att du genom eget kreativt arbete omsätter teorier och reflektioner.


Den sträcker sig över drygt 2 år och 7 avsnitt, där 5 av dem är uppdelade på 10 delvis  förlängda helger samt 2 sommarveckor.


(Finns det underlag erbjuder vi också utbildningen under hela arbetsveckor, då arbetar vi mån-fre, ses 7 gånger över loppet av ca 1½ år)

 

      De 7 avsnitten har följande teman:

  • Drömmar
  • Sagor, berättande, poesi & aktivt lyssnande
  • Introduktion bildterapi
  • Symboldrama/visualisering
  • Fördjupning bildterapi
  • Fördjupningsarbeten/
    utomhuspedagogik/toning
  • Myt & ritual


 

Till varje avsnitt läser du in litteratur, som du sedan tenterar av enligt speciellt koncept. Under studietiden skall du också göra ett fördjupningsarbete inom området som ska presenteras i steg 6.


  I det dagliga arbetet med människor ställs stora krav på oss att vi ska uppfatta mötande person på ett sådant sätt att kommunikationen blir så bra som möjligt. Det här gäller egentligen i alla yrken och i livet som stort. Många onödiga konflikter och missförstånd kan undvikas, om vi har ett öppnare sinne där ett flexibelt tänkande och en egen självkännedom bidrar till vårt eget inre lugn och medverkar till trygghet i de möten vi gör.


I den här utbildningen bereds du möjlighet att förstå mångfalden av det inre känslomässiga bildspråk vi alla har, som är motorn i alla de val vi dagligen gör.


Den möjligheten består i att vi jobbar oss igenom en ”verktygslåda” av metoder, som alla gagnar kontakten mellan kreativitet och struktur. Alla metoder är praktiserade i decennier inom kliniskt och pedagogiskt arbete. Detta praktiska arbete kompletteras med utbildningens teoretiska del, som är baserad på litteratur av framstående personer inom främst psykologiområdet.


Större delen av vår kommunikation är icke-verbal, och baserar sig på det symbolspråk vi alla har som grund. Vi tänker i bilder och har olika förmåga att klä dessa i ord. Denna förmåga utvecklas delvis spontant i livet och är ett viktigt verktyg för vårt basala välmående och vår kommunikation med medmänniskor. Genom utbildningen förstärks denna förmåga med många dimensioner och blir till ett viktigt redskap i liv och arbete.

”När förståelsen ökar
för det symboliska i kommunikationen –

minskar klyftan mellan oss människor – konflikter reduceras och respekten växer”


I utbildningen tränar vi det individuella uttrycket och speglar det tillsammans med andra i det kollektiva rummet – vilket ger en ökad förmåga till insikt om det mångfasetterade inom var och en.


Bakgrund

Utbildningen till symbolterapeut eller symbolpedagog är diplomerande.

Den har pågått sedan tidigt 90-tal då den utvecklades av leg. psykolog,

  leg. psykoterapeut, leg. handledare Åke Högberg, Göteborg och nästan alla hans böcker ingår i vår kurslitteraturlista.


2008 startades vårt utbildningscenter i Mönsterås med samma program.

Den utbildning du erbjuds i Mönsterås idag, ger dig dessa grunder, samt en vidareutveckling med inslag av grupprocessteknik och ledarskap. Vidareutvecklingen i symbolterapi/bildterapi bygger till delar på Ole Vedfeldts, Vibeke Skovs, Arthur Robbins och Pia Keidings utbildningar.


Det självläkande i människan 

Utbildningen har förutom arbetet med metodkännedom, en strävan att nå fram till det självläkande i människan – för att komma dit, behöver vi skapa en förståelse för oss själva, vi behöver hitta verktyg som skapar balans, och vi behöver se att vi har möjligheten att känna oss levande – i hela vår existens – till både kropp och själ.


Antagning Symbolterapeut

För att bli antagen till symbolterapeututbildningen skall du ha behörighet som psykoterapeut steg 1 eller motsvarande kunskaper. Vanliga yrken hos sökande är: psykoterapeuter, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, läkare, präster, socionomer, spec. utb. pedagoger.

 

Antagning Symbolpedagog

För symbolpedagogutbildningen bör du framför allt vara genuint intresserad av mänsklig utveckling och kommunikation.

Vanliga yrken hos sökande är: olika slag av lärare, fritidsledare, förskolelärare, församlingspedagoger, personalansvariga, konstnärer, fysioterapeuter av olika slag, hälsopedagoger. Men du kan du också gå den för din egen skull.


Värt att notera är, att detta är en utbildningsgrupp du går in i och inte en terapigrupp, varvid du behöver veta med dig att du fungerar i en grupp med andra människor.


Är du intresserad av Symbolterapi och vill se hur vi jobbar?

Den 4 maj 2024 anordnar vi en

Prova-på-dag. Tid kl.13.00-17.00

Våra lärare

Huvudlärare är Marie-Louise Canova, som följer dig genom utbildningen, samt gästlärare och psykolog Dorothy Been.


I denna utbildning möter du också Yvonne Gunnebrant Österström som kommer att introducera dig in i hjärnans läkningsprocesser genom rytmterapi – RGRM-metoden. Yvonne guidar dig också i avsnitten om utomhuspedagogik, toning och det musiska i människan.


I teamet på Symbolon Terranova finns även flera kvalificerade gästlärare som möter deltagaren i de olika utbildningsstegen.


Mina förväntningar infriades till fullo!


"När jag första gången kom till Symbolon Terranova kände jag bokstavligen historiens vingslag över den härliga kurslokalens vackra omgivningar. Jag anade redan då att jag skulle få vara med om en fantastisk resa.

Mina förväntningar infriades till fullo; de vackra omgivningarna kring kurslokalen inspirerar till kreativt, utvecklande arbete, det "lilla" formatet med liten grupp där alla hinner bli sedda och bekräftade av generösa, varma, engagerade och kompetenta utbildningsledare känns riktigt lyxigt och unikt, den enkla kreativitetsinspirerande, omslutande lokalen med dess varma generösa atmosfär  inbjuder till tillitsfull utveckling. Utbildningen har gett mig stor glädje, personlig utveckling och kunskaper som har förändrat mitt liv och leverne och gett mig en kraftfull och mycket användbar verktygslåda att använda i mitt arbete som specialpedagog, handledare och terapeut."


Gunilla Edding

Specialpedagog Varberg

Röster om utbildningen

Fantastiskt!


Jag tycker det varit så fantastiskt att vara i en mindre tajt grupp, där vi alla fått utrymme med både vår egen process och grupp-processen, dessutom i och med att jag reste till orten, liksom några till. Vi hade förmånen att hyra en stuga där vi fortsatte våra samtal under kvällarna, så blev det en bra djuplodning över de helger och även under sommar veckan som ingick i utbildningen. Vi har också i och med att vi var 9 deltagare utvecklat en trygghet i gruppen. Detta tror jag är högst unikt. I andra grupper där man varit t ex 30 st finns det ingen möjlighet att hinna med var och en under arbetets gång så som i Mönsterås. Vi hade god vägledning av Lisa och varandra, och jag är så nöjd och glad för de två åren som utbildningen varat.”


Catharina Wetterlund

Konstnär, arbetsinstruktör och inspiratör inom psykiatrin, Jönköping

Djup mening och harmoni till mitt liv


”Jag gick in i utbildningen till Symbolpedagog som 43-årig tjej mitt i en separation och kom ut som 45-årig kvinna. Utbildningen har gett mig inre kraft, styrka och tillit till mig själv och min egen företagsidé. Utbildningen garanterar kvaliteten på mina kurser i frigörande måleri. Men det allra bästa är den enorma kontakt jag fått med mitt omedvetna, min inre rådgivare, kontakten med min innersta kärna.
Är så tacksam för den... Jag rekommenderar å det varmaste Marie-Louise Canova som god, klok och rättvis lärare samt utbildningen till Symbolpedagog hos Symbolon Terranova. Den har gett djup mening till mitt liv och verktyg att alltid hitta tillbaka till harmoni, vad som än händer."


Camilla Andersson

Ägare till holistiska hälsoföretaget
Din Egen Kraft i Halmstad

Gott om personligt utrymme och givande processer i liten grupp


”Tack för en fantastisk symbolterapeututbildning och för att du har lett grupprocesserna på ett mycket bra sätt. Det känns verkligen som ett privilegium att fått möjlighet att delta, inte bara i en utan två olika grupper. Först min egen grupp där vi var sju deltagare och sedan pga min sjukdom fick komma in i en ny grupp med fem deltagare för att komplettera det jag missat. En förutsättning för att få möjlighet till att få både tillräckligt personligt utrymme och delta i givande grupprocesser är att grupperna är lagom stora och att ledaren har stor erfarenhet och kunskap. Du har bådadera Jag kommer verkligen att sakna den vackra lokalen och de fina omgivningarna i Bistingsmåla men ser fram emot fortbildningshelgen i september."


Lisbeth Nilsson

Utbildningsanordnare för handledarutbildningar vid Linnéuniversitetet, Karlshamn-Växjö.

Det kom ett vykort...


Marie-Louise,

Med fast hand har du undervisat, förmanat och väglett

Vägen har klarnat, under har skett

En fyrklöver i skiftande färger

- en färgstark palett som utvecklats i olika riktning – var o en på sitt sätt

Gemensamt vi spunnit trådar,

mönster vi skådat, bilder vi sett

En gruppandning blivit möjlig

som du med van hand har lett

En utmaning i oss jag tror du funnit

Så vist – insikter och mognad

vi alla vunnit

Från sagor och symboler vi hämtat kraft och tröst

för kommande vårar – till ålderns höst..."


Tack!


Ida-Marie Borgström

Symbolpedagogutbildningen på Symbolon Terra Nova 2011-2013