Grön Symbolterapi eller
Diplomerad Grön Symbolpedagog/terapeut

Ettårig utbildning i odlings- & naturkopplade symbolterapeutiska arbetsmetoder för rehabilitering och växande


Utbildningen kan gås parallellt med grundutbildningen till Diplomerad Symbolpedagog/Symbolterapeut. Då blir du efter fullgången och godkänd kursmedverkan Diplomerad Grön Symbolpedagog/Symbolterapeut.


Du kan även gå utbildningen i Grön Symbolterapi fristående. Då fungerar den som en introduktion till Grön Symbolpedagog och ett studieintyg ges efter fullgången och godkänd kursmedverkan.


Grön terapi-utbildningen är upplagd på tre kursmoduler där du följer de tre mest aktiva odlingssäsongerna Höst, Vår och Sommar. Under 2023 kompletterar vi med en fjärde modul, Vinter, som du kan lägga till. Innehållet i den fjärde modulen ger mer insikt i symbolarbete och större möjlighet att förstå de samband som leder till ökad självkännedom och livslust. Eftersom denna modul fokuserar på terapeutiskt arbete, kommer den i huvudsak att ledas av vår nestor och huvudlärare Marie-Louise Canova.


För dig som redan gått Grön Terapi kan du komplettera med modulen Vinter.


I alla kursmoduler arbetar vi både ute och inne i varierande grad. Arbetsblocken är lagda med eftertanke till varandra, så att mesta möjliga sammanhang skänker mål och mening.


Nästa utbildning startar  

30 september 2022


Datum för Grön Terapi 2022-2023


Höstmodul 30 september - 2 oktober 2022
Vintermodul 13-15 januari 2023
Vårmodul 5-7 maj 2023
Sommarmodul 4-6 augusti 2023Kostnad
Grön Terapi har en kurskostnad på 13950 SEK inkl moms, varav 900 kr i anm avg.
Företag 15950 SEK + 25% moms, varav 900 SEK + moms i anm avg.

Har du gått utbildningen och vill lägga till modul Vinter är kostnaden för privatperson 3500 SEK inkl moms och för företag 4000 SEK + 25% moms varav även här en anm avgift är 900 SEK.Mat och boende

Kostnad tillkommer för mat (catering) samt studielitteratur. Logi ordnas av deltagarna själva.