Grön Symbolterapi eller
Diplomerad Grön Symbolpedagog/terapeut

Ettårig utbildning i odlings- & naturkopplade symbolterapeutiska arbetsmetoder för rehabilitering och växande


Utbildningen kan gås parallellt med grundutbildningen till Diplomerad Symbolpedagog/Symbolterapeut. Då blir du efter fullgången och godkänd kursmedverkan Diplomerad Grön Symbolpedagog/Symbolterapeut.


Du kan även gå utbildningen i Grön Symbolterapi fristående. Då fungerar den som en introduktion till Grön Symbolpedagog och ett studieintyg ges efter fullgången och godkänd kursmedverkan.


Grön terapi-utbildningen är upplagd på fyra kursmoduler där du följer årstiderna Vinter, Vår, Sommar och Höst ur ett symbolterapeutiskt odlingsperspektiv. I den första modulen – Vinter – får du mer insikt i symbolarbetet och större möjlighet att förstå de samband som leder till ökad självkännedom och livslust.

Eftersom denna modul fokuserar på terapeutiskt arbete, kommer den delvis att ledas av vår nestor och huvudlärare Marie-Louise Canova.


Varje kursmodul går även att anmäla sig till separat.


För dig som redan gått Grön Symbolterapi kan du komplettera med modulen Vinter.


I alla kursmoduler arbetar vi både ute och inne i varierande grad. Arbetsblocken är lagda med eftertanke till varandra, så att mesta möjliga sammanhang skänker mål och mening.


Är du nyfiken på Grön Symbolterapi och vill se hur vi jobbar?

Den 22 september 2024 anordnar vi en Prova-på-dag. Tid kl.13.00-16.00


Nästa utbildningsmodul "Vår" startar  

12 april 2024


Datum för Grön Symbolterapi 2024


Vintermodul 19-21 januari 2024

Vårmodul 12-13 april 2024

Sommarmodul 2-4 augusti 2024

Prova-på-dag 22 september 2024

Höstmodul 25-27 oktober 2024


Kostnad

Prova-på-dag 200:- inklusive fika.


 Grön Terapi 4 moduler har en kurskostnad på 18.600 SEK inkl moms, varav 900 kr i anm avg.

Företag 21.500 SEK + 25% moms, varav 900 SEK + moms i anm. avg.

Grön Terapi 1 modul har en kurskostnad på 4.650 SEK inkl moms, varav 900 kr i anm avg.

Företag 5.375 SEK + 25% moms, varav 900 SEK + moms i anm. avg.


Har du gått den tidigare versionen av Symbolon Terranovas utbildning i Grön symbolterapi och vill lägga till modulen Vinter? Då är kostnaden för privatperson 3.500 SEK inkl moms och för företag 4.000 SEK + 25% moms, varav även här en anmälningsavgift är 900 SEK.


Mat och boende

Kostnad tillkommer för mat (catering) samt studielitteratur. Logi ordnas av deltagarna själva.