Symbolon Terranova

Symbolterapeut/Symbolpedagogutbildningen Symbolon Terra Nova i Mönsterås


I Mönsterås ger vi de grunder i symbolterapi som Åke Högberg skapade.Vi utbildar oftast i blandade grupper symbolterapeuter/symbolpedagoger, har det terapeutiska förhållningssättet som ram, där också delar av teorier/ praktiska övningar från utbildningar med Ole Vedfelt, Arthur Robbins,Pia Keiding, Brita Haugen, Vibeke Skov m.fl..

Grupperna är små, ca 8 deltagare, och vi lägger stor vikt vid en god grupprocess för största möjliga individuella mervärde i utbildningen.

Vi har det basala i livet som ledtråd i vårt tänk, och utbildningarna ger god grundkunskap i alla de delar som vi presenterar.

I arbetet varvas teori med praktiska processrelaterade övningar där vi målar och mediterar, reflekterar och visualiserar, konkretiserar,analyserar, lyssnar, berättar, skriver och beskådar. I utbildningen ingår också viss del utomhuspedagogik, toning, rituell/frigörande dans mm.


Utbildningen, som är diplomerande, omfattar ca 300 timmar fördelat på sju temasteg. Till varje steg hör 400-600 sidor teori, som skriftligt skall tenteras. För diplomering krävs förutom närvaro, att man deltar i övningar, visar gott gruppdeltagande, läser och tentar av sin teori, samt håller en drömgrupp och redovisar ett s.k. fördjupningsarbete – ett fritt valt ämne inom ramen för symboliskt arbete som är nytt för deltagaren.


Vi tar på Symbolon Terranova vara på Åke Högbergs arbete och har nästan alla hans böcker i vår kurslitteraturlista: Symboler, sagor och metaforer, Att utvecklas med symboler, Det vilda i mannen, Genom mytens öga.
Historia   

Symbolterapeut/

Symbolpedagog-utbildningarna


Under sitt arbete som psykolog kom Åke Högberg att intressera sig för hur vårt inre bildspråk, det s.k. symbolspråket, väckte kreativiteten och därmed fick betydelse för läkning och utveckling vid livskriser och psykisk instabilitet och ohälsa.


Det var början till ett allt djupnande intresse och idén växte fram om att samla olika tillvägagångssätt där alla hade som syfte att ta vara på den information som  klientens/patientens symbolspråk kunde förse terapeuten med.


Decennier av studier av bl.a. Jung, Freud, Ericsson med flera, blev grunden i ett tänkande, där modernare namn på företrädare inom psykologins terapeutiska område också fick sin plats som inspiratörer. Tillsammans med Åke Högbergs tankegångar bildade deras teorier och studier ramen för en stabil teoretisk och praktisk plattform med terapeutiskt förhållningssätt. Åke Högberg namngav sitt sätt att arbeta som symbolterapeutiskt – Symbolterapin var född! Han började skriva böcker och kände helhjärtat att det här var en verksam metod som han ville berätta om och sprida till fler.


Så, i början av 90-talet, bildade han Symbolon AB, vände sig till de som redan hade en grundläggande terapeututbildning, och startade den första symbolterapiutbildningen i olika lokaler runt Järntorget och Haga i Göteborg. Utbildningen blev snabbt populär, den var intressant och väckte stort engagemang. Utbildningsgrupperna blev stora och han bjöd in gästlärare som Arthur Robbins, känd och erfaren bildterapeut från New York, Pia Keiding, dansk psykolog med mångåriga studier av indiansk shamanism och österlänsk mysticism och som omsatt dessa kunskaper i arbetet med psykisk ohälsa. Montaque Ullman, psykolog vid Göteborgs universitet, som arbetat fram en metod för lekmän att användas vid drömtolkning. Patricia Tudor Sandahl, psykolog med överskådliga böcker om objektsrelationsteorins betydelse. Ole Vedfelt, dansk Jungiansk analytiker och terapeut, författare till verkliga översiktsböcker om drömmar och omedveten intelligens. Vibeke Skov, dansk bildterapeut, adept till Arthur Robbins. Brita Haugen, dansk präst och terapeut, danspedagog med heliga danser och expert på nordiska myter för att nämna några.


En motorcykelresa resulterade i att Åke Högberg 1996 köpte ett nedlagt pensionat i Schweizerdalen, Fjärås, omvandlade det till kursgård och utbildningarna flyttades dit. Under denna tid hade också andra som inte hade terapeutisk profession, kommit att intressera sig för utbildningarna och Åke Högberg anpassade vissa delar ur utbildningen till dessa nya intressenter och startade den första Symbolpedagogutbildningen.

Så kom det sig att det som tidigare enbart varit symbolterapeutiskt, nu fick  en förgrening i symbolpedagogiken.


Idag har ca 750 personer gått utbildningarna, varav minst två tredjedelar är Symbolpedagoger.

2008 började Åke Högberg fundera över generationskifte gällande utbildningarna, och gjorde ett upprop bland redan utbildade om intresse att axla en fortsättning.


Idag bedrivs tvååriga utbildningar till Symbolterapeut/Symbolpedagog i Mönsterås och Symbolpedagog i Jämshög och Stockholm/Väddö.