Symbolon Terranova

Bron mellan då och sedan

Symbolon Terranova

Två ord som låter som poesi och som betyder att sätta samman i ny jord.


Vi utbildar upplevelsebaserat i skapande arbetsmetoder för terapi, pedagogik och grön trädgårdsterapi. Det terapeutiska samtalet är vår grund.


Vi riktar oss till dig som vill ha vidareutbildning, handledning, individuell terapi eller bara vill utveckla dig och din förmåga att möta livet.


Symbolon Terranova drivs som en fristående ekonomisk förening av ett kollektiv av terapeuter och pedagoger.


Våra utbildningar

Diplomerad Symbolpedagog / SymbolterapeutGenom att lära dig och få erfarenhet av flera olika skapande metoder, når du till djupare lager i ditt sökande efter resurser, orsak och verkan.


Resultatet låter sällan vänta på sig. De subtila, känslomässiga inre bilderna stiger fram och bildar känslor av sanning, tröst och glädje! Hos oss får du både uppleva symbolernas kraft och lära dig teorier om människans utveckling. Vår 2-åriga utbildning ”förmerar” och ger dig många olika kreativa och utvecklande redskap.


Diplomerad Grön Symbolpedagog/
symbolterapeutIntegrera grön terapi / trädgårdsterapi med din symbolterapiutbildning.


Vi har redan en gedigen inriktning på att vara i naturrummet och ta vara på de goda krafterna ett liv tillsammans med naturen erbjuder.


Du kan också gå utbildningen till Grön symbolpedagog fristående från Symbolpedagogutbildningen.


Vi bedriver även ett antal kortkurser för dig som vill arbeta med verksamheter / aktiviteter för långtidssjukskrivna.


Vi kan även erbjuda platser för rehabilitering!

Korta helgkurser och introduktionsdag


Prova på symbolarbete med Montague Ullmans drömgruppsmetod under en Drömhelg som ger dig intyg som godkänd drömgruppsledare!


Eller deltag i vår introduktionsdag där du får prova olika kreativa arbetsmetoder inom pedagogik och terapi för självkännedom.


Nästa utbildningsstart 23/9 2022
till Symbolterapeut / Symbolpedagog


Varmt välkommen!