LÄNKAR

 

Liten kort presentation av utbildningens innehåll finns på:

 

 http://www.youtube.com/watch?v=k2SUI_HgNjg

 

 

 

Mer info om symbolarbete:

 

www.symbolforeningen.com - yrkes o intresseförening

 

www.vedfelt.dk - Ole vedfelt, Det Omedvetnas intelligens, drömmar, djupmeditationer, mindfulness, spiritualitet

 

www.kunstterapi.dk  - Vibeke Skov, utbildande konstterapeut, bild

 

www.britahaugen.dk - Brita Haugen, församlingspräst, skådespelare, författare, myt & ritual

 

www.imagework.co.uk - Dina Gloubermann, symboldrama

 

www.resonancehealing.com - Pia Keiding, visualiseringar & måleri

 

www.symbolon.se - Åke Högberg, symbolterapeutiskt arbete

 

www.symbolterapi.com - Marie-Louise Canova, huvudlärare Symbolon Terranova ( eftersatt websida som är under konstruktion)

 

Kuriosa: bildarbete till symbolisk text av Bob Dylan. Bild: Marie-Louise Canova, sång och musik: Owe Sigvardsson.

http://www.youtube.com/watch?v=aTuSd82NhO0&feature=share