SYMBOLTERAPEUT/

SYMBOLPEDAGOGUTBILDNING

 

Nästa start 

25 september 2015 (veckoslutbaserad)

 

 

 

2-årig vidareutbildning för dig som arbetar med människor.

 

För diplomeringen till symbolterapeut krävs erforderlig yrkesgrund/utbildning, men symbolpedagogutbildningen kan man gå även/bara för sin egen skull.

 

Begränsat antal platser, vilket ger gott utrymme för både individ och grupp!

 

Utbildningen, som är processinriktad och bygger på att du genom eget kreativt arbete omsätter teorier och reflektioner,  sträcker sig över drygt 2 år och 7 avsnitt - 5 av dem uppdelade på 10 delvis  förlängda helger samt 2 sommarveckor. ( Finns det underlag erbjuder vi också utbildningen under hela arbetsveckor)

 

De 7 avsnitten har följande teman: Drömmar, sagor & berättelser, bild, symboldrama, fördjupning bild, fördjupningsarbeten och myt & ritual.

 

Till varje avsnitt läser du in litteratur, vilken du sedan tenterar av enligt speciellt koncept, och under studietiden skall du också göra ett fördjupningsarbete inom området som ska presenteras i steg 6.

 

OBS! Denna utbildning kan från 2015 kompletteras med grön terapi - trädgårdsterapi. Den är då utökad med 1 dag per vår och hösttermin samt minst två kortkurser i " Ett frö som rymmer ett liv..."

 

 

I det dagliga arbetet med människor ställs stora krav på oss att vi ska uppfatta mötande person på ett sådant sätt att kommunikationen blir så bra som möjligt. Det här gäller egentligen i alla yrken och i livet som stort. Många onödiga konflikter och missförstånd kan undvikas, om vi har ett öppnare sinne där ett flexibelt tänkande och en egen självkännedom bidrar till vårt eget inre lugn och medverkar till trygghet i de möten vi gör.

 

I den här utbildningen bereds du möjlighet att förstå mångfalden av det inre känslomässiga bildspråk vi alla har, och som är motorn i alla de val vi dagligen gör.

Den möjligheten består i att vi jobbar oss igenom en "verktygslåda" av metoder, som alla gagnar kontakten mellan kreativitet och struktur, och är praktiserade i decennier inom klinisk och pedagogisk arbete. Detta praktiska arbete kompletteras med utbildningens teoretiska del, som är baserad på litteratur av framstående personer inom främst psykologiområdet.

 

Större delen av vår kommunikation är icke-verbal, och baserar sig på det symbolspråk vi alla har som grund. Vi tänker i bilder och har olika förmåga att klä dessa i ord. Denna förmåga utvecklas delvis spontant i livet och är ett viktigt verktyg för vårt basala välmående och vår kommunikation med medmänniskor. Genom utbildningen förstärks denna förmåga med många dimensioner och blir till ett viktigt redskap i liv och arbete.

 

När förståelsen ökar för det symboliska i kommunikationen, minskar klyftan mellan oss människor, konflikter reduceras och respekten växer.

 

I utbildningen tränas det individuella uttrycket och speglas tillsammans med andra i det kollektiva rummet, vilket ger ökad förmåga till insikt om det mångfasetterade inom var och en.

 

Utbildningen till symbolterapeut eller symbolpedagog är diplomerande, och har pågått sedan tidigt 90-tal då den utvecklades av leg. psykolog,  leg. psykoterapeut, leg. handledare Åke Högberg, Göteborg. 2008 startades vårt utbildningscenter i Mönsterås med samma program. Den utbildning du erbjuds i Mönsterås idag, ger dig dessa grunder, samt en vidareutveckling med inslag av grupprocessteknik och ledarskap.

 

Utbildningen har förutom arbetet med metodkännedom, en strävan att nå fram till det självläkande i människan - för att komma dit, behöver vi skapa en förståelse för oss själva, vi behöver hitta verktyg som skapar balans, och vi behöver se att vi har möjligheten att känna oss levande - i hela vår existens - till både kropp och själ. 

 

För att bli antagen till symbolterapeututbildningen skall du ha behörighet som psykoterapeut steg 1 eller motsvarande kunskaper. Vanliga yrken hos sökande är: psykoterapeuter, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, läkare, präster, socionomer, spec. utb. pedagoger.

 

För symbolpedagogutbildningen bör du framför allt vara genuint intresserad av mänsklig utveckling och kommunikation. Vanliga yrken hos sökande är: olika slag av lärare, fritidsledare, förskolelärare, församlingspedagoger, personalansvariga, konstnärer, fysioterapeuter av olika slag, hälsopedagoger..

 

 

Huvudlärare är Marie-Louise Canova Lindberg, bitr. huvudlärare Dorothy Been, båda symbolterpeuter med lång erfarenhet. I teamet på Symbolon Terranova finns flera kvalificerade gästlärare som möter deltagaren i de olika utbildningsstegen.

 

-----------------------------

Sagt om utbildningarna:

 

Camilla Andersson, Halmstad:

 

Gick in i utbildningen till Symbolpedagog som 43-årig tjej mitt i en separation och kom ut som 45-årig kvinna. Läkte första steget i min utveckling (enligt Ericssons utvecklingsteori) = tillit. utbildningen har gett mig inre kraft, styrka och tillit till mig själv och min egen affärside. utbildningen garanterar kvaliteten på mina kurser i frigörande måleri. Men det allra bästa är den enorma kontakt jag fått med mitt omedvetna, min inre rådgivare, kontakten med min innersta kärna. Är så tacksam för den... Jag rekommenderar å det varmaste Marie-Louise Canova Lindberg som underbar, klok och rättvis lärare samt utbildningen till Symbolpedagog hos Symbolon Terranova. Den har gett djup mening till mitt liv och verktyg att alltid finna harmoni i mitt liv, vad som än händer.
Ti

 

"Jag tycker det varit så fantastiskt att vara i en mindre tajt grupp, där vi alla fått utrymme med både vår egen process och gruppprocessen, dessutom i och med att jag reste till orten, liksom några till. Vi hade förmånen att hyra en stuga där vi fortsatte våra samtal under kvällarna, så blev det en bra djuplodning över de helger och även under sommar veckan som ingick i utbildningen. Vi har också i och med att vi var 9 st också utvecklat en trygghet i gruppen. Detta tror jag är högst unikt. I andra grupper där man varit  ex 30 st  finns det ingen möjlighet att hinna med var och en under arbetets gång så som i Mönsterås. Vi hade god vägledning av Lisa och varandra, och jag är så nöjd och glad för de två åren som utbildningen varat." Chatarina Wetterlind, arbetsterapeut inom psykiatrin, konstnär, Jönköping

 

"Tack för en fantastisk symbolterapeututbildning och för att du har lett grupprocesserna på ett mycket bra sätt. Det känns verkligen som ett privilegium att fått möjlighet att delta, inte bara i en utan två olika grupper. Först min egen grupp där vi var sju deltagare och sedan pga min sjukdom fick komma in i en ny grupp med fem deltagare för att komplettera det jag missat. En förutsättning för att få möjlighet till att få både tillräckligt personligt utrymme och delta i givande grupprocesser är att grupperna är lagom stora och att ledaren har stor erfarenhet och kunskap. Du har bådadera Jag kommer verkligen att sakna den vackra lokalen och de fina omgivningarna i Bistingsmåla men ser fram emot fortbildningshelgen i september."

Tack och hälsningar

Lisbeth Nilsson, utbildningsanordnare handledarutbildningar på Linnéuniversitetet, Karlshamn-Växjö

 

" När jag första gången kom till Symbolon Terranova kände jag bokstavligen historiens vingslag över den härliga kurslokalens vackra omgivningar. Jag anade redan då att jag skulle få vara med om en fantastisk resa .
Mina förväntningar infriades till fullo; de vackra omgivningarna kring kurslokalen inspirerar till kreativt, utvecklande arbete  ,
det "lilla" formatet med liten grupp där alla hinner bli sedda och bekräftade av generösa, varma, engagerade och kompetenta utbildningsledare känns riktigt lyxigt och unikt, den  enkla, kreativitetsinspirerande, omslutande lokalen med  dess varma generösa atmosfär  inbjuder till tillitsfull utveckling.
Utbildningen har gett mig stor glädje, personlig utveckling och kunskaper som har förändrat mitt liv och leverne och gett mig en kraftfull och mycket användbar verktygslåda att använda i mitt arbete som specialpedagog, handledare och terapeut."
Gunilla Edding, spec pedagog Varberg

 

Det kom ett kort:

"Marie-Louise,

Med fast hand har du undervisat, förmanat och väglett

Vägen har klarnat, under har skett

En fyrklöver i skiftande färger

-en färgstark palett

som utvecklats i olika riktning - var o en på sitt sätt

Gemensamt vi spunnit trådar,

mönster vi skådat, bilder vi sett

En gruppandning blivit möjlig

som du med van hand har lett

En utmaning i oss jag tror du funnit

Så vist - insikter och mognad

vi alla vunnit

Från sagor o symboler vi hämtat kraft o tröst

för kommande vårar - till ålderns höst...

Symbolon Terranova 2011 - 2013

Tack! Ida Marie "