OM OSS

 

Symbolon Terranova är till sin företagsform en ekonomisk förening bestående av mångfasetterad pedagogisk, psykologisk och terapeutisk kompetens. Vi är obundna organisatoriskt, religiöst och politiskt och har människans utveckling mot mognad och harmoni som främsta ledstjärna.

Vi leds av en styrelse, och lägger för varje kursstart upp noggranna planer på kursinnehåll, tid, administration och ekonomi,  - allt för att kunna erbjuda  gedigna och högkvalitativa utbildningar. Något som också avspeglas i att vi ger tillräckligt med tid genom att ha små grupper, och att visa på värdet av att varje deltagare får lika mycket utrymme.

 

Vi tog över en stafettpinne, och grundade en ekonomisk förening för att kunna administrera de utbildningar i symbolarbete och ickeverbal kommunikation som samlats under namnet symbolterapi/symbolpedagogik. 

 

Utbildningarna är förlagda till Mönsterås vid vackra Kalmarsund. Vi håller till i odlingslandskapets utkant, och har den närliggande naturen och olika trädgårdsmiljöer som tillförande studielokaler.  

 

Här bedrivs handledning, utbildning och behandling, och vi växer hela tiden till ett allt starkare kompetensnätverk rustade för framtidens behov.

Medlemskap i föreningen har som krav att man är väl förtrogen med symbolarbete.

 

Symbolon Terranovas ordinarie lärarlag:

 

Marie-Louise Canova - huvudlärare, symbolterapeut med ca 20 års erfarenhet, grupprocesshandledare, Reggio-Emilia pedagog, bildkonstnär, förtrogen med lantliv, odling och dess förutsättningar

 

Dorothy Been - bitr.huvudlärare, leg. psykolog med mer än 40 års erfarenhet, symbolterapeut med ca 25 års erfarenhet, utvecklingskonsult och handledare, trädgårdsälskare

 

Yvonne Gunnebrant Österström - RGRM-terapeut - rytmterapi för hjärnskadade, musikpedagog i Suzukimetoden m.fl., medicinsk massageterapeut, symbolterapeut, biodynamisk hobbyodlare

 

 

Gästlärare i flera ämnen, några ex. berättande, "med naturen som arbetsgivare", musikterapi, bildterapi, meditation, grön terapi o måleri