Välkommen

till

vår nya utbildning

Grön terapi/trädgårdsterapi

i kombination med skapande, meditation och reflektion

- den perfekta kombinationen!

 

" Ett frö som rymmer ett liv......" 2015

 

Till våren börjar vi våra introduktionsdagar i trädgårdsterapi - Symbolon Terranova kommer att erbjuda grönt terapiarbete i kombination med övningar som fångar upp vårt känslospråk/bildspråk/symbolspråk!

 

Både ledarskapsutbildningar och verksamhet för långtidssjukskrivna!

Vi kommer att bygga upp köksträdgård, gammaldags trädgård, fruktträdgård, skogsträdgård, parkträdgård och labyrint....

Vi målar, skriver, berättar o mediterar...löser existentiella dilemman och passerar rituella symboliska nålsögon....

Länge leve den friska skapandeprocessen!

 

Introduktions/utbildningsdagar i dagarna tre

 " Ett frö som rymmer ett liv......"

i april, maj, juni, juli, augusti och september. Välj din medverkan! Se datum under fliken Aktuellt eller Kostnader och villkor!

 

Kostnaden för introduktionsdagarna vid ett tillfälle dras av från kursavgiften vid anmälan till vår två årsutbildning!

 

Oömma kläder för både utomhus-och inomhustillvaro medtages!

Mer info kommer allteftersom!    

Bild på växthus lånad från Green renaissance...