BEHANDLING,HANDLEDNING och KONSULTATION

 

 • Individuell terapi
 • Gruppterapi
 • Familjerådgivning
 • Personalgruppsutveckling
 • Konflikthantering
 • Sorgebearbetning
 • Depression, kreativitet & natur
 • Existensiella frågeställningar
 • Vuxenutveckling
 • Motivation
 • Läkningsarbete
 • Bollplank
 • Meditationsgrupper

 

 

Vi hjälper dig med:

 • Självutveckling
 • Nära relationer
 • Kärlek och parrelationer
 • Övergångar till nya livsfaser
 • Meningen i livet
 • Bearbetning av trauma, stress, bekymmer o ångest
 • Kreativt tänkande
 • Kropp o själ begrepp

 

 

Vår övergripande teori och metod är en cybernetisk psykologi och integrerad psykoterapi.